adresa
architekt
projekt
realizácia
Námestie SNP 8, Tornaľa
Ľudovít Oelschläger
1932
1933

Neveľká budova evanjelického kostola stojí v kúte námestia s parkom. Pozostáva z dvoch základných hmôt –prevýšenej hranolovej veže a nízkej pravouhlej hmoty s hlavnou sálou, ktoré tvoria asymetrickú kompozíciu. Dominantou kostola je veža s vertikálnymi okennými otvormi a plochou strechou. Hlavný vstup je na nároží, pod konzolovite vysunutou hmotou chóru podopretou nárožným stĺpom. Vnútorný priestor má železobetónový trámový strop, vysoko umiestnené okná a oválne predĺžený oltárny priestor. V kontexte tvorby Ľ. Oelschlägera predstavuje kostol neobyčajne striedme funkcionalistické dielo. 

Literatúra:
Krivošová, Janka et al.: Evanjelické kostoly na Slovensku. Liptovský MIkuláš, Tranoscius 2001, 287 s.
Dulla, Matúš – Moravčíková, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s., tu s. 143, 373.

Foto:
Matúš Dulla