adresa
architekt
staviteľ
stavebník
projekt
realizácia
Puškinova 3, Košice
Ľudovít Oelschläger
Hugo Kaboš
Ortodoxná izraelitská náboženská obec, ortodoxná izraelitská kultúrna obec
1926
1932 – 1933

Ortodoxná synagóga spolu so školou a rituálnym kúpeľom tvorili pôvodne uzavretý areál. Priečelia orientované do ulice spájala štylizovaná arkáda. Napriek tomu, že projekty jednotlivých budov vznikli súčasne, synagógu postavili skôr než školu. Ešte v roku 1932, keď vyšla publikácia o architektovi Oelschlägerovi, škola nestála. Projekt nesie charakteristické znaky ranej tvorby architekta, kde sa akási rondokubistická štylizácia spája s motívmi historickej, v tomto prípade renesančnej architektúry. Synagóga je založená na pozdĺžnej symetrickej dispozícii, kde hlavný modlitebný priestor lemuje galéria. Dvojposchodové krídlo školy je jednoduchou dvojtraktovou dispozíciou, pôvodne s piatimi triedami na jednom podlaží. V deväťdesiatych rokoch bolo v priestoroch bývalej izraelitskej školy osemročné evanjelické gymnázium. 

Literatúra:
Arbeiten des Dipl. Ing. Architekt Ludwig Oelschläger Košice. Bratislava, Otto Waldes 1932. 20 s., tu s. 2.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 78, 341.
BORSKÝ, Maroš: The jewish communities and urban architectural context. Case study of Košice, Prešov and Bardejov. Židovské komunity a ich mestský architektonický kontext. Prípadová štúdia Košíc, Prešova a Bardejova. Architektúra & urbanizmus 38, 2004, 3 – 4, s. 15 – 38.
Katalóg Zachovaných Synagogálnych objektov Slovenska. Maroš Borský, spolupráca Matúš Dulla. Architektúra & urbanizmus 38, 2004, 3 – 4, s. 137 – 172.
BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. Bratislava, Jewish Heritage Foundation – Menorah 2007. 150 s.

Foto:
Alexander Jiroušek