adresa
architekt
realizácia
Schillerova 1 – 3 – 5 – 7, Bratislava
Franz Michel
1942

Kolónia je postavená z montovaných drevených domov, aké vyrábala Spojená drevárska priemyselná a účastinná spoločnosť v Turanoch v čase nemeckej správy. Skupinu tvorí rad dvojdomov a hniezdo voľne usporiadaných rodinných domov. Hmoty a členenie fasád pripomínajú domy z hornatejších oblastí Nemecka. Príznačná je najmä hierarchická skladba štítovej fasády a strmá sedlová strecha s pultovým vikierom. Zvláštnu malebnosť podporujú aj vysoké ihličnany. Okrem bývania mala kolónia obsahovať aj športovo-rekreačné zariadenie. V prírodnom terénnom záreze bolo navrhnuté kúpalisko, telocvičňa a kolkáreň (postavili iba fragment – malý bazén).

Literatúra:
Bratislava – hlavné mesto Slovenska. Basel, Länderdienst A. G. 1943, s. 75.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 407.

Foto:
Matúš Dulla