adresa
architekt
staviteľ
projekt
realizácia
Jána Kollára 17, Nové Mesto nad Váhom
Alois Mezera
Jan Soukup, Karlín
1922
1922 – 1924

Kotěrovský duch sa zračí v najpozoruhodnejšej stavbe mesta – Štátnom reformovanom reálnom gymnáziu M. R. Štefánika. Autorom bol pražský architekt Alois Mezera, ktorý výrazne, avšak kultivovane používal motívy vtedajšieho československého "národného slohu" – rondokubizmu. Ten sa najzreteľnejšie dekoratívne prejavil na masívnom vstupe, hlaviciach stĺpov alebo na zábradlí schodiska. V asymetrickej viackrídlovej dispozícii sledujúcej funkcie sú chodby orientované do dvora a učebne s veľkými oknami do ulíc. Bývalý bočný vstup do telocvične s polkruhovou markízou, opásanými stĺpmi a polkruhovými schodmi pripomína architektúru Josipa Plečnika. Strecha gymnázia je rozčlenená medzirímsou. Dom pre riaditeľa (v tom čase pravidlo) je k hlavnej budove pripojený kŕčkom.

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 332.

Foto: 
Matúš Dulla
Pôdorys:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV