adresa
architekt
staviteľ
stavebník
projekt
realizácia
Winterova 66, Piešťany
Jindřich Merganc, Otmar Klimeš
Pittel & Brausewetter
dr. Brežný
1928 – 1929
1929 – 1930

Sanatórium Palace Dr. Brežného bolo v čase svojho vzniku mimoriadne dobre vybaveným zariadením, či už spomenieme balneologické prevádzky umiestnené v suteréne, viacero špecializovaných ordinácií, operačné sály, alebo technické vymoženosti, napríklad výťahy lôžkové, osobné a na prevážanie stravy. Rozmanitosti služieb bol primeraný aj objem budovy, ktorá sa tiahne hlboko za svoju pomerne úzku uličnú fasádu. Autori založili vnútorné usporiadanie na priestorovo veľkorysej rámovej konštrukcii. Tá umožnila úsporné radenie izieb i obslužných prevádzok a súčasne priestranné spoločenské priestory. Priečelie sanatória, napriek symetrickej kompozícii, naznačuje posun Mergancovej orientácie ku konštruktivisticko-funkcionálnemu výrazu. 

Literatúra:
Palace  Sanatorium dr. Brežný. Forum 1, 1931, s. 205.
MRŇA, Ľubomír: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku – Piešťany. Architektúra & urbanizmus 31, 1997, 4, s. LIII.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 357.

Foto:
Matúš Dulla