adresa
architekt
spolupráca
projektant
investor
staviteľ (dodávateľ)
projekt
realizácia
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Ivan Matušík
Július Magyarič
Vojenský projektový ústav, Bratislava
Vojenská správa Bratislava
Stavoindustria Bratislava
1957
1957 – 1961

Plaváreň Lafranconi postavili v rokoch 1957 – 1961 ako prístavbu k internátu s akademickou menzou Lafranconi (1928 – 1933, Klement Šilinger). Plaváreň je prvou významnejšou realizáciou architekta Ivana Matušíka. Po skončení vysokej školy pracoval v rámci vojenskej prezenčnej služby na Vojenskom projektovom ústave. Tam dostal úlohu navrhnúť plaváreň pre potreby Vojenskej školy Jana Žižku z Trocnova, ktorá v tom čase sídlila v budove internátu Lafranconi. Plaváreň je samostatným objektom, k hmote pôvodnej budovy je pripojená krčkom z južnej strany, v smere centrálnej priečnej osi, kolmej na hlavnú os internátu. Na priečelí plavárne použil Matušík keramický obklad, ktorý reaguje na fasády internátu. V interiéri architekt invenčne pracoval so stavebným materiálom – štítové steny zvnútra obmuroval pootočenou dierovanou tehlou ponechanou bez omietky. Pozdĺžna čelná stena je celopresklenná, čím sa návštevníkovi naskytne pohľad na prírodnú scenériu rieky Dunaj a protiľahlého lesa. Plaváreň pôsobí komorne a vhodne dopĺňa celý komplex, ktorý dnes patrí Fakulte telesnej výchovy a športu UK. 

Literatúra:
Ivan MATUŠÍK / Život s architektúrou. Ed. Ivan Matušík a Marian Zervan. Bratislava, MONADA atelier s.r.o. 2003. 176 s., tu s. 160.
ANDRÁŠIOVÁ, Katarína: Športové stavby na Slovensku. Od sokolovne ku skyboxom. ARCH 12, 2007, 2, s. 44 – 47.