adresa
architekt
konštrukcie
generálny projektant
investor
dodávateľ
projekt
realizácia
Šancová 112, Bratislava
Ivan Matušík
Pavel Čížek
ŠPÚO OZ Bratislava
Riaditeľstvo výstavby hl. m. SSR
Hydrostav n.p., Bratislava
1975 – 1977
1978 – 1983

Stará bratislavská mestská tržnica stratila po vojne svoju pôvodnú funkciu – dlhé roky ju využívala televízia. Preto sa rozhodlo postaviť tržnicu novú. Architekt navrhol na okraji centra mesta objekt ako kontajner v duchu strojovej estetiky. Konštrukciu tvorí mohutný železobetónový skelet, v ktorom sú vložené dva bloky s predajnými a obslužnými priestormi na prízemí i na poschodí. Prístupové schodiská sú na oboch koncoch budovy. Obal objektu, ktorý má tiež technologický vzhľad, tvorí zasklený plášť. V suteréne bola veľká predajňa potravín, hlavné priestory sú určené pre individuálne stánky na predaj zeleniny, ovocia a všeličoho iného.

Literatúra:
ČÍŽEK, Pavel: Montovaný skelet Mestskej tržnice v Bratislave. Pozemní stavby, 1978, 10, s. 449 – 454.
KUSÝ, Martin: Mestská tržnica v Bratislave. Československý architekt 29, 1984, 12. s. 3.
VASKA, Vladimír: Markthalle in Bratislava. Deutsche Bauzeitschrift 34, 1986, 8, s. 951.
KRIVOŠOVÁ, Janka – LUKÁČOVÁ, Elena: Premeny súčasnej architektúry Slovenska. Bratislava, Alfa 1990. 200 s., tu s. 166 – 167.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 215, 449.

Foto:
Rajmund Müller