adresa
architekti
stavitelia
projekt
realizácia

Horná 60, Banská Bystrica
Alois Balán, Jiří Grossmann
Hugo Kaboš a Eugen Fischer, Lipt. Mikuláš
1927
1930

Objekt okresnej nemocenskej poisťovne postavili na rohu Hornej a Kukučínovej ulice. Dvojkrídlová dvojpodlažná budova kompozične vrcholila v nároží valcom schodiskovej veže presvetleným sklobetónovými plochami na severnej strane. Valec prevyšujúci ostatnú hmotu o výšku jedného podlažia vrcholí plastikou ľudskej postavy. Vstupy do budovy sú umiestnené v rámci severného priečelia a zvýrazňujú ich ploché pilastre previazané jednoduchou rímsou. Okenné otvory na prvom a druhom poschodí sú previazané keramickým obkladom, čo posilňuje horizontalitu objektu. V roku 1964 bola budova podľa projektu Ladislava Kmeťa prepojená prístavbou s bývalou notárskou ubytovňou na rohu Kukučínovej a ulice Československej armády. Teraz slúži celý blok budov poliklinike.

Literatúra:
HOŘEJŠ, Antonín: Ing. arch. A. Balán a ing. arch. J. Grossmann. 10 roku architektonické práce A. Balána a J. Grossmanna. Bratislava, Slovenská Grafia 1932, 51 s., tu s. 23.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 114, 356.

Foto: Matúš Dulla