adresa
architekt
realizácia
Sládkovičova 2, Nitra
Josef Marek
1928

Priečelie budovy Poštového a telegrafného úradu vstupuje do hlavného nitrianskeho námestia s divadlom a radnicou. Exponovaná symetrická fasáda je charakteristická výrazným trojosovým rámovaním. Pôvodne bolo celé zasklené a predstavovalo ústredný výtvarný motív inak prísne pragmatickej stavby. Budova Poštového a telegrafného úradu je trojpodlažná. Pozostáva zo štyroch krídel, ktoré tvoria kompaktný mestský blok. Plochá strecha, prísne racionálny pôdorys, ako aj využitie veľkorysejších presklených plôch anticipuje presadenie funkcionalistickej architektúry v Nitre. 

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 349.

Zdroj obrázku:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV