v súčasnosti
adresa
architekti
súťaž
realizácia
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
Námestie slobody 6, Bratislava
Eugen Kramár, Štefan Lukačovič
1946
1946 – 1951

Napriek tomu, že súťaž na budovu Ústrednej poštovej správy sa uskutočnila ešte v polovici štyridsiatych rokov, stavbu dokončili až v roku 1951. Objekt je jednoduchou administratívnou stavbou ušľachtilých proporcií – pozostáva z troch hmôt komponovaných na mierne sa zvažujúcom pozemku. Dominantná je hlavná administratívna časť doskového tvaru. Mnohonásobne sa opakujúce členenie okennými otvormi dotvára jej výrazný charakter. Budovu postavili v prostredí s drobnou zástavbou a zámerne sa usilovalo o presadenie nových, veľkorysých proporcií. To sa postupne uskutočňuje výstavbou veľkých verejných budov v okolí. V päťdesiatych rokoch sa urobili paradoxné pokusy predstavať pred budovu monumentálne historizujúce stĺporadie.

Literatúra:
Architektonické dielo Eugena Kramára. Bratislava, SAS 1991, nestránkované.
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1945 – 1975. Bratislava, Pallas 1976. 286 s.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 410.
HRDINA, Miroslav: Projekčná kancelária Eugena Kramára a Štefana Lukačoviča (1942 – 1950). Architektúra & urbanizmus 39, 2005, 3 – 4, s. 149 – 164.

Foto:
Matúš Dulla
Pôdorys:
Projekt, 1991