súčasné využitie
adresa
architekti
projekt
realizácia
Prezídium Policajného zboru SR
Račianska 45, Bratislava
Eugen Kramár, Štefan Lukačovič
1948
1949 – 1951

Komplex pozostáva z troch rozdielnych objemov usporiadaných v rámci pôdorysu v tvare písmena H. Hlavný šesťpodlažný objekt stojí pozdĺž Račianskej ulice. Dlhú plochú fasádu určuje pravidelný raster jednoduchých okien. Miesto vstupu zdôrazňuje vystúpené, mierne prehnuté zasklenie s vyloženou markízou a predsadeným ramenom exteriérového schodiska. Prostrednú časť budovy tvorí trojposchodová hmota. Na ňu sa na opačnej strane napája ďalšie šesťpodlažné krídlo s telesom krytej terasy na streche. Spoločným znakom celku je mierne zasunutie parteru s radom pilierov, o ktoré sa opiera hmota horných poschodí. Objekt má chladný ráz, ktorý pomerne často sprevádzal diela povojnového funkcionalizmu.

Literatúra:
Architektonické dielo Eugena Kramára. Katalóg výstavy. Bratislava, SAS 1991.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.

Foto:
Matúš Dulla