adresa
architekti
interiéry
gen. projektant
investor
projekt
realizácia
výtvarné diela
Fraňa Kráľa 1504, Čadca
Ferdinand Čapka, Severín Ďuriš
Ján Bahna, Ľubomír Mihálik
Stavoprojekt Žlina, SFVU Bratislava
ŠBČS
1978 – 1981
1980 – 1984
J. Gavula, P. Choma, M. Mravec 

Podľa projektu F. Čapku a S. Ďuriša postavili v Čadci jednoduchý objekt pobočky vtedajšej Štátnej banky československej (dnes je to Všeobecná úverová banka), do ktorého navrhli interiéry J. Bahna s Ľ. Mihálikom. Tie sa stali, popri obchodnom dome Ružinov, najvýraznejším dielom domácej postmoderny. Architekti formovali priestory vstupu, vestibulu, haly likvidatúry a zmenárne na prízemí a foyer s miestnosťami vedenia a zasadačkami na poschodí. Najmä vo výrazne vložených interiéroch prízemia sa objavujú historizujúce narážky postmoderného charakteru v profilovaní ríms, masívnom členení zasklených stien priehradiek i odkazy na Holleina v klenutom strope či v šachovnicovom rozmiestnení sedadiel v hlavnej hale. Seriózne materiály a dôkladné spracovanie pripomínali tradičné hodnoty architektúry a ich cieľom bolo evokovať hodnovernosť bankovej inštitúcie.
 
Literatúra:
ŠEVČÍK, Jiří: Nové pojatie interiérového priestoru v mladej slovenskej architektúre. Projekt 27, 1985, 10, s. 19.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 241, 242, 447.
 
Foto:
Rajmund Müller