adresa
architekt
projekt
realizácia
Cintorínska 2, Štúrova 11, 13, 15, Nitra
František Krupka
1922
1923

Blok trojpodlažného obytného domu tvorí nárožie Cintorínskej a Štúrovej ulice. Jednoduchá tradičná kompozícia v pôdorysnom tvare L ťaží z členitého výtvarného stvárnenia fasády. Nárožná sekcia je zdôraznená zvýšením o jedno podlažie a negatívnou farebnou kombináciou. Ostatné telo domu má farbu pálenej sieny a ozdobené je bielym ornamentom oblúčkového dekorativizmu. Sedlová strecha je pomerne strmá a má tradičné, na šesť častí delené okenné otvory. 

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 74, 348.

Zdroj obrázku:
Ponitrianske múzeum, Nitra