adresa
architekti
súťaž
projekt
realizácia
Námestie slobody 1, Bratislava 
Ľudovít Jendreják, Ladislav Kušnír, Peter Puškár, Ján Šilinger
1974
1975 – 1976
1976 – 1979

Prístavbu úradu vlády postavili vo forme pavilónu na východnej strane letného arcibiskupského paláca na kraji historickej záhrady. S historickým objektom ju spája podzemná chodba. Pavilón má tvar kvádra, ktorého štvorcová základňa má stranu 36 m dlhú. Jeho výška iba mierne presahuje výšku rímsy historického objektu. Vonkajší vzhľad pavilónu vytvára vertikálne článkovanie fasády, kde sa striedajú pásy kamenného obkladu a štrbín s antireflexným sklom. Najvýraznejším prvkom interiéru je vnútorná hala, ktorá prechádza výškou všetkých troch nadzemných podlaží a je z vrchu presvetlená prirodzeným svetlom.
Mobilný nábytok navrhli J. Bočan a V. Rothbauer, autormi výtvarných diel sú V. Cigler, K. Drexler, J. Fizel, L. Jergušová, K. Korkoš, J. Marth, K. Šujanová.

Literatúra:
JENDREJÁK, Ľudovít – KUŠNÍR, Ladislav: Nová budova vlády SSR. Projekt 17, 1975, 7 – 8, s. 51.
JANKOVICH, Imrich: Prístavba budovy vlády SSR. Architektura ČSSR 39, 1980, 5, s. 194 – 196.
ZALČÍK, Tibor – DULLA, Matúš: Slovenská architektúra 1976 – 1980. Bratislava, Veda 1982. 192 s., tu s. 60.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 444.