adresa
architekt
projekt
realizácia
Thurzova 16, Martin
František Krupka
1925
1926 – 1936

Novú štátnu inštitúciu – Štátny ústav pre zveľaďovanie živností – založili v roku 1923. Jej sídlo realizovali postupne. Ako prvú dokončili prednú administratívnu budovu, potom nasledovalo zadné pravé a ľavé krídlo. Ústav slúžil pre potreby vedenia kurzov a výučby v oblasti remeselnej prípravy, ako aj pre správu inštitúcie. Neskôr tu sídlilo riaditeľstvo martinských strojární. Budova je koncipovaná na symetrickom dvojkrídlovom pôdoryse ako dispozičný trojtrakt. Má dve podlažia. Priečelie je 120 m dlhé. V jeho osi je päťosový rizalit s arkádami a vysokými kanelovanými pilastrami. V osi rizalitu je hlavný vstup do objektu. Ostatné fasády budovy sú hladké s nevýraznými okennými šambránami. V objekte je vystavený model pôvodného zámeru výstavby celého areálu. 

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 74, 342.

Zdroj obrázku:
Matica slovenská, Martin, repro: A. Jančiová