adresa
architekt
realizácia
Ulica 29. augusta 10, Bratislava
František Krupka
1925

Návrh na stredoškolský internát vypracoval F. Krupka na základe víťazstva v súťaži. Zatiaľ čo je dvorová fasáda tohto rozsiahleho objektu bezpečne zakotvená v princípoch historizmu, jeho priečelie je pravdepodobne najvýraznejším Krupkovym príspevkom k slovenskej kubistickej architektúre. Architektovi odchovanému na viedenskom tradicionalizme sa tu podarilo preniesť geometrický ornament architektonického kubizmu aj do priestorovej dynamiky fasády. Plocha priečelia je prelamovaná do hranolových segmentov, kde sú v rámci vystupujúcich nároží osadené okenné otvory. Môžeme sa len dohadovať, nakoľko bolo architektovou prioritou presvetliť izby orientované na sever alebo reflektovať dobové kubistické vzory. 

Literatúra:
FOLTYN, Ladislav: Slovenská architektúra a česká avantgarda 1918 - 1939. Bratislava, SAS 1993, 238 s., tu s. 63.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 71, 74, 337.

Zdroj obrázku:
10 rokov na Slovensku. 1919  1929 SIA, Pamätnica bratislavského odboru SIA