adresa
architekt
projekt
realizácia
Masarykova 1, Michalovce
Petr Kropáček
1924
1928 – 1931

Mimoriadnou stavbou, možno najkvalitnejším funkcionalistickým dielom v meste, je budova gymnázia pomenovaného podľa básnika P. Horova. Je dielom architekta P. Kropáčka. Prvé projekty vznikli už v roku 1924, stavať sa začalo v roku 1928 a gymnázium otvorili v októbri 1931. Na budove sa stretávajú relikty "československého" slohu s funkcionalistickým poňatím, ktoré jasne prevažuje. Dvojtraktová dispozícia má široké hlavné chodby so šatňovými priestormi, v budove sú stupňovité učebne chémie a fyziky (so schodovito radenými oknami na fasáde) a nízka telocvičňa v zadnom krídle. Chodby s úzkymi pásovými oknami smerujú do dvora, avšak budova je oddelená od rušnej komunikácie udržiavaným parčíkom s rozmanitými drevinami. Pred vstupom do budovy je umiestnená busta Pavla Horova od Arpáda Račka. Vedľa gymnázia stojí vila pôvodne určená pre riaditeľa, kde v súčasnosti sídli jazyková škola. 

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 348.

Zdroj obrázku:
zemplínske múzeum, Michalovce