adresa
architekt
realizácia
Kuzmányho 6, Košice
Petr Kropáček
1928

Takzvaná jubilejná škola bola postavená ako dostavba staršieho školského areálu, ktorý pozostával z tradičných budov chlapčenskej meštianskej školy (s ňou mala nová škola spoločnú telocvičňu) a dievčenského reformovaného gymnázia. Na architektúru pôvodných stavieb nadviazal Petr Kropáček tehlovým murivom vo vstupnej časti školy. Pražský architekt, pôvodne predstaviteľ kubizmu, sa tu posunul bližšie k modernej abstrakcii a školu navrhol v názore blízkom poňatiu architektúry druhej polovice dvadsiatych rokov – pomerne masívny objem je expresívne členený horizontálnymi pásmi v blízkosti okenných otvorov i nad hlavným vstupom do objektu. V prevýšenej hmote hlavného vstupu kulminuje výtvarné spracovanie fasády objektu. Budova mala plochú strechu s korkovou izoláciou a asfaltovým povrchom. 

Literatúra:
Školy v Košiciach. Slovenský staviteľ 2, 1932, s. 293 – 296.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 348.

Zdroj obrázku:
Východoslovenské múzeum, Košice