adresa
architekt
staviteľ
súťaž
projekt
realizácia
Ľ. Štúra 8, Trenčianske Teplice
Jaromír Krejcar
V. Nekvasil
1929
1930
1930 – 1932

Budova liečebného domu Nemocenskej poisťovne súkromných úradníkov patrí medzi vrcholné diela funkcionalistickej architektúry na Slovensku. Súčasne je jednou z najlepších stavieb pražského architekta Jaromíra Krejcara. Liečebný dom, konštrukčný oceľobetónový skelet, je rozdelený na dve prevádzkové časti – ubytovaciu a spoločensko-stravovaciu. Ubytovacia je komponovaná ako dispozičný dvojtrakt a má šesť podlaží. Na južnom priečelí sú balkóny, ktoré sa veľmi podobajú balkónom na internáte Bauhausu od Waltera Gropia. Zvláštnosťou sú nosné stĺpy v chodbovej časti, ktoré stoja voľne v dispozícii. Pred ne predstupuje západná obvodová stena s pásovými oknami. Nižšia (trojpodlažná) spoločensko-stravovacia časť má výrazne zaoblené nárožia a celosklenené steny. Riešenie jednotlivých ubytovacích buniek zodpovedá dobovej požiadavke účelnosti a hygienickosti. V tridsiatych rokoch bol liečebný dom najväčším objektom kúpeľov, ktorý oveľa prevyšoval susednú zástavbu. 

Literatúra:
KREJCAR, Jaromír: Lázeňský dům. (Ozdravovna v Trenčianskych Teplicích.) Knihovna sociální techniky. Zv. 1, 1933.
TEIGE, Karel: Práce Jaromíra Krejcara. Monografie staveb a projektů. Praha, Václav Petr, edice ESMA 2, 1933.
ŠLAPETA, Vladimír – TENZER, Antonín: Rozhovor o sanatoriu Machnáč. Umění a řemesla 29, 1984, 3.
FOLTYN, Ladislav: Slovenská architektúra a česká avantgarda 1918 – 1939. Bratislava, SAS 1993. 238 s.
Jaromír Krejcar 1895 - 1949. Katalóg výstavy. Ed. Rostislav Švácha. Praha, Galerie Jaroslava Fragnera 1995, 250 s., tu s. 107 – 116.
MRŇA, Ľubomír: Liečebný dom Machnáč. Architektúra & urbanizmus 29, 1995, 1 – 2, s. 74 – 79.
ŠLAPETA, Vladimír: Das Machnac Sanatorium: ein Interview mit Antonin Tenzer. Archithese 18, 1998, 2, s. 57 – 59.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.
Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Ed. Henrieta Moravčíková. Bratislava, Slovart 2005. 182 s.
DULLA, Matúš: Liečebný dom Machnáč. Moderna ako import. Projekt 47, 2005, 5, s. 57 – 61.

Zdroj obrázku:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV