adresa
architekt
projekt
realizácia
Vistra, Bratislava
Vladimír Karfík
1948
1948 – 1950

V roku 1947 naprojektoval V. Karfík pre obytnú kolóniu Zálešná v Zlíne typový dvojposchodový nájomný dom. O rok neskôr ho použil v Bratislave pri výstavbe obytných kolónií Vistra a Biely Kríž. Domy vo Vistre sú realizované v riadkovej zástavbe v dvoch dispozičných variantoch. Prvý typ mal na poschodí jednej sekcie dva trojizbové byty, druhý typ buď dva štvorizbové alebo tri dvojizbové byty. Každý z bytov má balkón s jedným zaobleným nárožím a postranným zábradlím z farebného plechu. Strohú architektúru domov dotvára vysoká parková zeleň staršej susednej zástavby. Kolóniu dopĺňajú objekty obchodu, školstva, zdravotníctva a služieb. Vistra uzatvára zlínsku etapu Karfíkovej tvorby spojenú s jeho najlepšími výkonmi. 

Literatúra:
KARFÍK, Vladimír: Kolónia Vistra a Biely Kríž. Architektura ČSR 9, 1950, s. 148.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 120, 413.
SLABEYOVÁ, Michaela: Architekt Vladimír Karfík  symbol modernej československej architektúry. Architektúra & urbanizmus 42, 2008, 1 – 2, s. 71 – 99.

Foro:
Matúš Dulla