adresa
architekt
projekt
realizácia
Račianska, Bratislava
Vladimír Karfík
1946
1948

Obytná skupina Biely Kríž bola sprievodnou akciou novej výstavby chemického závodu Dynamit. Nadviazala na staršiu kolóniu so vzrastlou vegetáciou, ktorú nové domy výdatne využili. Skupinu tvoria tri rady dvojposchodových domov usporiadaných do tvaru písmena U. Biely Kríž sa skaldá z typových objektov, ktoré architekt úspešne odskúšal už v Zlíne. Obytné miestnosti a kuchyne sú orientované do zeleného dvora s detským ihriskom. Spálne sú, naopak, obrátené smerom do ulice. Na poschodí sú v jednej sekcii tri byty – dva štvorizbové s pomerne vysokým dispozičným štandardom a jedna dvojgarsónka. Obytná skupina mala vlastné nákupné centrum, detské jasle, ambulanciu lekára a ďalšiu vybavenosť. Kolónia Biely Kríž ako jedna z prvých povojnových realizácií na Slovensku rozvinula aplikáciu štandardizovaných stavebných dielov a typizovaných projektov v obytnej výstavbe. 

Literatúra:
Architektura ČSR 9, 1950, s. 148.
ŠLACHTA, Štefan: Vladimír Karfík – architekt 20. storočia. Katalóg k výstave. Bratislava, SAS 1992.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.
SLABEYOVÁ, Michaela: Architekt Vladimír Karfík – symbol modernej československej architektúry. Architektúra & urbanizmus 42, 2008, 1 – 2, s. 71 – 99.

Foto:
Matúš Dulla