adresa
architekt
projekt
realizácia
Školská 18, Liptovský Mikuláš
Vladimír Karfík
1938
1944

Koncom tridsiatych rokov si dal miestny továrnik J. Pálka vyprojektovať Baťovmu architektovi Vladimírovi Karfíkovi vilu. Výber architekta súvisel s tým, že Baťova kancelária projektovala aj pre miestnu garbiareň. Vila stojí na nároží v strede rozľahlejšej záhrady, ale nie je skrytá od ulice. Pôdorys trochu pripomína prérijné dispozície Franka Lloyda Wrighta, kde zo stredu vybiehajú jednotlivé krídla budovy. Tu je to na jednej strane obývacia izba s kozubom, na druhej obslužné krídlo končiace garážou s oblúkovo ukončenou zadnou stenou. Do domu sa vstupuje v strede dlhšieho priečelia. Nad vstupom je arkier s rohovým oknom. Projekty domu pochádzajú z konca tridsiatych rokov a dali ho do používania až roku 1944. Dnes vila slúži ako centrum liečenia drogovo závislých detí.

Literatúra:
ŠLACHTA, Štefan: Pamiatky zlínskej architektúry. Projekt 32, 1990, 4, s. 11 – 13.
Vladimír Karfík, architekt dvadsiateho storočia. Katalóg výstavy. Ed. Štefan Šlachta. Bratislava, SAS 1992. 24 s.
KARFÍK, Vladimír: Architekt si spomína. Bratislava, SAS 1993. 330 s.
DULLA, Matúš et al: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Liptovský Mikuláš. Architektúra & urbanizmus 33, 1999, 3 – 4, s. CXLIV. 
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 106, 401.
DULLA, Matúš et al.: Majstri architektúry. Perfekt, Bratislava 2005. 87 s.
DULLA, Matúš: Slovenská architekúra od Jurkoviča po dnešok. Bratislava, Perfekt 2007. 196 s.

Foto:
Matúš Dulla
Pôdorvys:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV