adresa
architekt
projekt, realizácia

Kosodrevina, Nízke Tatry
Miroslav Begán
asi 1958 – 1960

Na medzistanici lanovky z južnej strany Chopku postavili na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov horský hotel Kosodrevina. Zastrešený je ľahkou pultovou strechou a jeho prízemnú časť tvorí podnož s elegantne šikmo sa rozbiehajúcimi líniami. Architektúre to dáva švih charakteristický pre obdobie jej vzniku, hoci inak je vnútro kompaktným hotelovým objektom so spoločenskou časťou v rozšírenom prízemí a štandardným trojtraktovým lôžkovým blokom s tromi poschodiami.

Literatúra:
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1945 – 1975. Bratislava, Pallas 1976. 288 s., tu s. 153 (obr.), 164.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 422.

Zdroj obrázkov:
Archív Spolku architektov Slovenska