adresa
architekt
projekt
realizácia
Hradné údolie 17, Bratislava
Vojtech Holesch
1932
1933

Veľká mestská vila stojí na príkrom svahu neďaleko hradu nad údolím s bývalým kameňolomom. Riešenie bytov a orientácia využíva danosti parcely s impozantným výhľadom. Mohutná stavba v tvare hranola zaujme najmä otvoreným skeletom s terasami na juhozápadnom priečelí s betónovou sochou strážcu. Šesťpodlažný objekt má racionálnu variabilnú dispozíciu vyskladanú z modulu 6 x 5 metrov. Hlavný vchod je na najvyššom poschodí s garážami, technickým príslušenstvom a bytom vrátnika. Obytné podlažia sprístupňuje dvojramenné schodisko a výťah. Na každom poschodí bol pôvodne jeden byt. Počet miestností narastal smerom nahor. Dnes je po adaptácii v dome 12 bytov. Stavebné úpravy však nenarušili originálny výraz tejto neobvyklej stavby, ktorá je pravdepodobne najlepším autorovým dielom. 

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 374.

Zdroj obrázku:
Archív hlavného mesta SR Bratislavy