adresa
architekt
realizácia
Novohradská 2, Lučenec
Milan Michal Harminc
1923 – 1925

Kompaktná klasicizujúca architektúra je situovaná na okraji centrálnej časti mesta. Štvorpodlažný objekt je uzavretý do pôdorysného tvaru U. Symetrická kompozícia má hlavný nástup exteriérovým schodiskom z ulice a zaujímavý vedľajší vstup zo dvora. Stavba je čitateľne členená na vertikálne pásovanú podnož, telo a ukončenie v podobe výraznej sedlovej strechy. Objekt poskytoval mládeži dve telocvične v suteréne, jedáleň a ubytovanie vo vyšších podlažiach. V súčasnosti je v budove základná umelecká škola. 

Literatúra:
MORAVČÍKOVÁ, H. Henrieta: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Lučenec, Tornaľa, Levice. Architektúra & urbanizmus 32, 1998, 1 – 2, s. LXIII.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 331.

Zdroj obrázku:
Novohradské Múzeum, Lučenec