adresa
architekt
súťaž, projekt
realizácia
Malá Hora 1, Martin
aMilan Michal Harminc
1929
1929 – 1932

Návrhom budovy Slovenského národného múzea bol na základe verejnej anonymnej súťaže, v ktorej nebola udelená 1. cena, poverený M. M. Harminc (jeho návrh skončil v súťaži až na 3. mieste). Budova stojí na miernom návrší v bezprostrednom susedstve s centrom mesta. Je založená na symetrickom pôdoryse tvaru T, pričom zadné krídlo je v dôsledku terénnych daností o pol podlažia posunuté. Nástup do budovy zdôrazňuje exteriérové schodisko s kamenným múrom a lavičkami. Trojpodlažná budova múzea má jednoduchý striedmy výraz, nízku sedlovú strechu a kamenný sokel. Jej reprezentačnú funkciu zvýrazňuje osemnásť stĺpov obložených ryolitom, ktoré prerastajú do travertínových pilastrov prechádzajúcich celou výškou priečelia. Z priestrannej vstupnej haly vedie do jednotlivých podlaží reprezentačné schodisko. Na prízemí hlavného krídla sú umiestnené prednáškové sály, na ostatných podlažiach výstavné priestory. V zadnom krídle sú na zníženom prízemí umiestnené muzeálne pracoviská, na prvom a druhom poschodí výstavné siene a posledné podlažie zaberá obrazáreň s preskleným oceľovým stropom.

Literatúra:
TORAN, Eduard: Architekt Milan Michal Harminc. In: Z novších výtvarných dejín Slovenska. Súbor štúdií a materiálov. Ed. Ladislav Saučin. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1962. s. 327 – 406.
Milan Michal Harminc. Katalóg výstavy. Ed. Klára Kubičková, Anna Zajková. Bratislava, GAUDI – SNG 1991, nestránkované, 41 s., tu s. 22.
MORAVČÍKOVÁ, H. Henrieta: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Architektúra & Urbanizmus 32, 1998, 3 – 4, s. XCV.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 16, 357.

Zdroj obrázku:
Etnografické múzeum SNM, Martin