adresa
architekt
projekt, realizácia
Hviezdoslavovo námestie 7, Paulíniho 8, Bratislava
Bohuslav Fuchs
1935

V úzkej prieluke na Hviezdoslavovom námestí postavil brniansky architekt Bohuslav Fuchs pre pani Rosenthalovú dom, ktorý pozostáva z dvoch samostatných objektov. Šesťposchodový je orientovaný do námestia a menší trojposchodový do ulice. Oba domy majú symetricky riešenú dispozíciu so schodiskom v osi symetrie. Na každom poschodí sú dva malometrážne byty vysokého štandardu. Z architektonického hľadiska je zaujímavé práve priečelie vyššieho domu s pílovito zalomenou fasádou.

Literatúra:
Ingrad: Príspevok k bytovému stavebníctvu z roku 1936 v Bratislave. Slovenský staviteľ 7, 1937, s. 11 – 15.
Die Entwicklung der Mittelstandswohnung... Forum 7, 1937, s. 78 (len obrázky).
KUDĚLKA, Zdeněk: Bohuslav Fuchs. Praha, NČSVU 1966. 147 s.
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1918 – 1945. Pallas, Bratislava 1971. 186 s.
FOLTYN, Ladislav: Slovenská architektúra česká avantgarda 1918 – 1939. Bratislava SAS 1993, 238 s., tu s. 171 – 172.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektonické a teoretické dielo Bohuslava Fuchsa na Slovensku. In: Pocta Bohuslavu Fuchsovi. Zborník referátov z konferencie. Brno, VUT 1995, 120 s., tu s. 33 – 34.
MRŇA, Ľubomír: Šesťdesiat rokov Fuchsovej architektúry na Slovensku. Architektúra & urbanizmus 30, 1996, 4, s. 223 – 230.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 383.

Foto:
Matúš Dulla