adresa
architekt
stavebník
projekt
realizácia
Marxova 9, Levice
Josef Konrad
Adolf Schönstein
1932
asi 1933

Rodinný dom prekvapuje spojením základnej časti so šikmou strechou a hmotou hosťovskej izby vysunutou do ulice s plochou strechou. Medziokenné piliere sú, ako to často bývalo v umiernenom provinčnom funkcionalizme, vymurované z neomietnutých tehál, zatiaľ čo celý objekt má klasickú omietku. Dom je pretiahnutý smerom do záhrady, kde je pred obývacou izbou a halou vytvorená prekrytá terasa. Zaujímavosťou riešenia je zreteľné rozčlenenie dispozície na dva pozdĺžne trakty: na severnej strane domu sú obslužné priestory, kým na južnej trakt s obývacími miestnosťami a terasou.

Literatúra:
Moderne Familienhauser. Forum 5, 1935, s. 218.
DULLA, Matúš: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Lučenec, Tornaľa, Levice. Architektúra & urbanizmus 32, 1998, 1 – 2, s. LXXII.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 373.

Foto:
Matúš Dulla