adresa
architekt
projekt
realizácia

Záhradnícka 153, Bratislava
Vladimír Dedeček
1967
1968 – 1972

Päťpodlažný objekt, pôvodne administratívna budova Hydinárskeho priemyslu a Mostární Brezno, je situovaný v blízkosti nadúrovňovej križovatky dvoch významných mestských komunikácii – Záhradníckej a Bajkalskej ulice. Na odľahčenú podstavu prízemia, sledujúcu záhyb pozemku, architekt postavil útvar zložený zo štyroch horizontálne položených hranolov, ktoré sa v zlome budovy prelínajú a vytvárajú expresívnu formu. Dispozične je budova riešené ako trojtrakt. Zaujímavým doplnkom exteriéru je aj stvárnenie múriku, ktorý kombinuje plné murivo s perforovanými tvárnicami a dotvára tak celistvé prepojenie na okolitú zástavbu.

Literatúra: 
SZALAY, Peter: Architekt Vladimír Dedeček. Architektúra & Urbanizmus 39, 2005, č. 3 – 4, s. 127 – 148