súčasný názov
adresa
architekt
spolupráca
projekt
realizácia
Dom kultúry Púchov
Hoenningovo námestie
Viera Mecková
A. Stolárik
1964 - 1966
1966 - 1970


Dom kultúry v Púchove spadá do série väčších zadaní z prvej polovice sedemdesiatych rokov spolu s administratívnymi budovami, hudobným konzervatóriom a domom smútku. V návrhu domu kultúry sa odráža funkcionalistická paradigma Meckovej učiteľov. Do pravidelne karteziánskej osnovy konštrukčného systému vložila prehladnú dispozíciu určenú lineárnym spoločensko - komunikačńym priestorom a pravuhlými priestormi sál. Koncetrovaný objem rámcuje subtílne priečelie zo zavesenej fasády. Pre toto Meckovej obdobie je charakteristická abstrakcia na úrovni tvorby priestoru, objemu aj fasády.  

 

Literatúra:

MORAVČIKOVÁ, Henrieta: Neviditeľné architektky. Architektúra & urbanizmus, 2015, 1 - 2, s. 82 - 103.  
STUCHL, Antonín ed. : Viera Mecková. Architektúra, knižná väzba, šperk. Katalóg výstavy pri príležitosti udelenia Ceny Emila Belluša. Bratislava, SAS 2003.