súčasný názov
adresa
architekt

projekt

realizácia

VÚB banka
Štúrova ulica
Viera Mecková

1965 - 1966

1966 - 1972

 

Koncept návrhu sa riešil ešte v období, keď nebola dostatočne ujasnená hmotová skladba nového centrálneho námestia, súťaž na tento priestor sa totiž vypisovala až omnoho neskôr. V meste sa tak realizoval objekt, ktorý kompozične, hmotovo a prevádzkovo skĺbil štátnu poisťovňu a štátnu banku. Na fasáde je použitý žulový kameň, jeho najvýraznejšia plocha je nad predsadeným schodiskom. Silným prvkom sú aj ochranné mreže, pôvodná požiadavka klienta, ktoré však stavbu nezaťažujú, naopak jej dodávajú vzdšnosť. 

 

Literatúra: 

MORAVČIKOVÁ, Henrieta: Neviditeľné architektky. Architektúra & urbanizmus, 2015, 1 - 2, s. 82 - 103.  

STUCHL, Antonín: Štátna banka a štátna poisťovňa v Liptovskom Mikuláši. Projekt 224, 1989, 2, s. 21