súčasný názov
adresa
architekt
interiér
projekt
realizácia
Mestský úrad
Námestie obetí komunizmu, Žilina
Viera Mecková
J. Kubus
1981 - 1983
1984 - 1988

 

V. Mecková navrhla členitú budovu s dominantnou hmotou ústrednej zasadačky v popredí pôvodne na potreby sekretariátu okresného výboru KSS. Kultivované neskoromoderné hmotové riešenie umocňuje terakotový obklad, ktorý plynule prechádza do výtvarného reliéfu (od Juraja Martha). Od roku 1990 slúži objekt ako školská a neskôr administratívna budova pre viaceré inštitúcie, nakoniec pre mestský úrad.

 

Literatúra: 

DULLA, Matúš - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra 20. storočia na Slovensku. Slovart 2002, s. 450
MORAVČIKOVÁ, Henrieta: Neviditeľné architektky. Architektúra & urbanizmus, 2015, 1 - 2, s. 82 - 103. 
STUCHL, Antonín ed. : Viera Mecková. Architektúra, knižná väzba, šperk. Katalóg výstavy pri príležitosti udelenia Ceny Emila Belluša. Bratislava, SAS 2003.

 

Foto: 

archív Viery Meckovej