adresa
architekti
projekt
realizácia
Klemensova 8, Bratislava
Alois Balán, Jiří Grossmann
1924 – 1925
1925 – 1927

Budova riaditeľstva je posledným príkladom rondokubistických realizácií A. Balána a J. Grossmanna. K takémuto viac-menej oficiálne uprednostňovanému názoru sa autori priklonili zrejme aj v súvislosti s funkciou budovy a požiadavkou stavebníka na reprezentatívny výraz architektúry. Budova riaditeľstva je masívnou expresívnou stavbou s troma vnútornými nádvoriami. Tvorí blok medzi Klemensovou, Gajovou, Lomonosovou a Dobrovičovou ulicou. Zo základnej päťpodlažnej hmoty vyrastá na nároží Dobrovičovej a Klemensovej o tri podlažia zvýšená dynamicky článkovaná mohutná veža. V nej boli pôvodne umiestnené priestory riaditeľa a zasadacie miestnosti. Jednotlivé krídla zložitého pôdorysu sú konštrukčným aj dispozičným dvojtraktom.

Literatúra:
HOŘEJŠ, Antonín: Ing. arch. A. Balán & ing. arch. J. Grossmann. 10 roků architektonické práce A. Balána & J. Grossmanna. Bratislava, Slovenská Grafia 1932, 51 s., tu s. 14 – 15.
FOLTYN, Ladislav: Slovenská architektúra a česká avantgarda 1918 – 1939. Bratislava, SAS 1993, 238 s., tu s. 69 – 70.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 337.

Zdroj obrázku:
Archív Matúša Dullu