súčasný názov
adresa
architekti
projekt
realizácia
Krytá plaváreň
Ulica Vysokoškolákov, Žilina
Anton Cimmermann, Gabriela Cimmermannová
1960 - 1963
1963

 

Jedna z prvých krytých plavární modernej koncepcie na Slovensku. Na vonkajšej architektonickej úprave ešte vidieť stopy päťdesiatych rokov. Vnútorné usporiadanie je však už racionálne funkcionalistické a priestor bazéna má typický odľahčený charakter architektúry nasledujúceho desaťročia. Šatne a kabíny návštevníkov sú vpravo od vstupu a rozdelené (muži - ženy) na prízemie a poschodie. Južná otvárateľná zasklená stena vedie na terasu a do areálu, kde sa predvídala výstavba vonkajších bazénov. Objekt rekonštruovali v roku 1997.

 

Literatúra:

Stuchl, A.: Plaváreň v Žiline. Projekt 3, 1961, č. 3, s. 54 - 55.

Šavlík, M.: Krytá plaváreň v Žiline. Projekt 6, 1964, č. 1, s. 13 - 16.  

 

Foto:

archív TASR, autor F. Kocian