adresa
architekti
interiér
generálny projektant
investor
dodávateľ
projekt a realizácia
Zemplínska šírava, Medvedia hora
Dušan Bálent, Eduard Horváth, Ivan Kočan
Ján Hutťan, Milan Lovás
Vojenský projektový ústav Bratislava
Krajská vojenská ubytovacia a stavebná správa Košice
FMNO – HSVS/SSVý Praha, Vojenské stavby o. p. Brno, SNAHA, výrobné družstvo Bardejov (interiéry)
1977 – 1979

Vojenská zotavovňa stojí na úzkom cípe, ktorý vybieha zo severu do vodnej nádrže Zemplínska šírava. Architektúra stavby je založená na princípe priečnych nosných stien (v module 6,60 metra). Asymetrické rozloženie sektorov objektu, ktoré takáto konštrukcia dovolila, viedlo k výraznej štrukturalistickej forme. Stvárnená je s kompozičnou vyváženosťou a v pôsobivom súzvuku s okolitou krajinou. V areáli zotavovne sú okrem hlavnej šesťpodlažnej ubytovacej časti hospodárske, stravovacie a spoločenské prevádzky, športové zariadenia, mólo a bungalovy pre hostí. Architektúra objektu je založená na pôsobení bieleho rastra presahujúcich nosných konštrukcií a výškovo rozčlenených objemov a na kontraste pravouhlej pravidelnosti objektu a prírodného okolia.

Literatúra:
SIROTNÝ, Cyril: Vojenská zotavovňa na Zemplínskej šírave. Projekt 21, 1979, 5, s. 40 – 42.
ZALČÍK, Tibor – DULLA, Matúš: Slovenská architektúra 1976 – 1980. Bratislava, Veda 1982.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 229, 445.

Foto: 
Ľubo Stacho
Pôdorys: 
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV