adresa
architekt
realizácia

Kuzmányho 38, 40, Škultétyho 7, Martin
Eugen Bárta
1923 – 1927

Päť trojpodlažných bytových domov začína na nároží Kuzmányho a Škultétyho ulice. Každý dom pozostáva z dvoch sekcií. Z jednotlivých schodísk sú prístupné dva dvojizbové byty s kuchyňou a príslušenstvom. Domy majú sedlovú strechu a hladkú omietnutú fasádu, ktorú v horizontálnom smere delia mierne vystupujúce dvojpodlažné rizality. Nárožia domov sú zvýraznené segmentovým objektom lodžií so štvoricami oválnych stĺpikov v prvom a druhom podlaží. Dva vstupy do domu sú v hmote rizalitov, ostatné dva sú zdôraznené jednoduchými portálmi.

Literatúra:
HLAVAJ, Jozef: Martin. Stavebný obraz mesta. Bratislava, SAS 1994. 185 s.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 332.

Foto:
Matúš Dulla