adresa
architekt
spolupráca
projekt
realizácia

Popradské Pleso, Vysoké Tatry
Ladislav Bauer
Ferdinand Čapka
1954 – 1956
1957 – 1960

Architektom sa podarilo nadviazať na drobnú mierku tradičnej ľudovej horskej stavby tak, že radom vikierov rozčlenili šikmú vysokú strechu pokrytú šindľom. Na vstupnom štíte, ktorý je nad nárožím pôdorysu v tvare L, použili lúčový ornament. Inšpirovali sa výtvarnými podnetmi z ľudového staviteľstva. Na prízemí sú vstupné priestory, hala, reštaurácia (200 miest) a terasa. V ubytovacích podlažiach je 33 troj- až šesťlôžkových izieb s kapacitou 130 ubytovaných. Hygienické zariadenia sú spoločné na každom podlaží. Chata – horský hotel je príkladom mimoriadne harmonického skĺbenia požiadavky na vysokohorskú stavbu slovenskej proveniencie.

Literatúra: 
ORÍŠEK, M.: Chata na Popradskom plese. Projekt 5, 1963, č. 6, s. 128 – 129.
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1945 - 1975. Bratislava, Pallas 1976. 288 s.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 419.

Zdroj obrázku:
Archív Spolku architektov Slovenska