adresa
architekt
statika
generálny projektant
investor
vyšší dodávateľ 
dodávateľ
výtvarné diela
projekt
realizácia
Domica, okres Rožňava
Jozef Bebjak
Vincent Kabát
Projektový ústav kultúry v Bratislave
Ústredie štátnej ochrany prírody Liptovský Mikuláš
ČKD Praha – závod Hořovice
Okresný priemyselný podnik Rožňava
akad. mal. Peter Dobiš, akad. soch. Miloš Suchár
1981 – 1983
1984

Architekt Jozef Bebjak sformoval objekt nad vstupom do jaskyne Domica ako sústavu postupne sa uzatvárajúcich rámov, ktoré privádzajú návštevníka k vstupu do podzemia. Jaskyňa leží v krasovej oblasti na slovensko-maďarských hraniciach a jej znížený vstup bol pravidelne zaplavovaný vodami z okolitých krasových plání. Vstupný objekt je založený na vejárovitom usporiadaní rámových konštrukcií, ktoré dopĺňa menšia kruhová hmota.

Literatúra:
DULLA, Matúš: Vstupný areál jaskyne Domica. Projekt 27, 1985, č. 10, s. 26.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s.235, 450.

Foto:
Alexander Jiroušek