dnešný názov
adresa
architekti
projekt
realizácia
Stredoslovenské energetické závody š.p., RZ Banská Bystrica
Františka Švantnera 9, Banská Bystrica
František Eduard Bednárik (1. etapa), Vitalij Zraževský
1938 (1. etapa), 1941 (2. etapa)
1939 – 1941

Budova energetických závodov pozostáva z troch objektov: hlavnej budovy, obytnej časti a neskoršej administratívnej dostavby. Hlavná budova je päťpodlažnou kompaktnou hmotou, dispozičným trojtraktom založeným na železobetónovom skelete. Skelet umožnil odľahčenie parteru zasklením a charakteristické zaoblenie nároží. Vnútorné usporiadanie objektu je skôr tradičné, s priestrannou halou v prízemí a jednoduchými kanceláriami prepojenými strednou presvetlenou chodbou. Súvislé vertikálne zasklenie bočnej fasády rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje vonkajší vzhľad objektu. Obytná budova s jedno- až trojizbovými bytmi je štvorpodlažná, čiastočne zapustená do terénu. Rozložitá stavba s precíznym tvarovaním jednotlivých stavebných prvkov je charakteristickým predstaviteľom neskorej moderny.

Literatúra:
KUBIČKOVÁ, Klára: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Architektúra & Urbanizmus 34, 2000, 1 – 2, s. CLXXIV.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 400.

Foto:
Matúš Dulla