adresa
architekti
staviteľ
projekt
realizácia
Skalnaté pleso
Václav Houdek, František Eduard Bednárik
J. Šašinka
1940
1943

Iniciátorom výstavby hvezdárne pri Skalnatom plese bol významný československý astronóm Antonín Bečvář. Budova stojí v nadmorskej výške 1752 m a tvorí ju dvojpodlažná hranolová hmota a tesne k nej pripojená valcová veža s kupolou s otváracou strechou. Na plochej streche je okrem meracích zariadení umiestnená ďalšia menšia kupola. Hvezdáreň, ktorá je dnes pracoviskom Astronomického ústavu SAV, obsahuje rad miestností so špeciálnymi náročnými prevádzkami a byty personálu. Masívnosť kamenných stien dáva budove pevný horský ráz.

Literatúra: 
BEČVÁŘ, Antonín: Slovenská štátna hvezdáreň na Skalnatom plese. Slovenský staviteľ 11, 1941, 3, s. 53 –54.
Stavba štátneho observatória na Skalnatom Plese. Slovenský staviteľ 11, 1941, 3, s. 51 – 52.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, H. Henrieta - STOLIČNÁ, Elena: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku – Vysoké Tatry, Poprad. Architektúra & urbanizmus 33, 1999, 3 – 4, s. CLVIII.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 402.