adresa
architekti
interiéry
súťaž
projekt
realizácia

Námestie J. C. Hronského 1, Martin
Dušan Kuzma, Anton Cimmermann
Vojtech Vilhan, Gabriela Cimmermannová
1961 – 1962
1962 – 1964
1963 – 1975

Novú budovu Matice slovenskej na terase nad mestom postavili v podobe výškového bloku, ktorý stojí na výraznej horizontálnej podnoži. V architektonickej koncepcii sa spája racionalita kubických tvarov šesťdesiatych rokov s architektovou záľubou v sochárskych formách, ktorá sa prejavila v štrukturálnom tvarovaní betónových prvkov na priečeliach výškovej časti. V podnoži sú hlavné prevádzky inštitúcie, zatiaľ čo výšková časť slúži ako depozit. Objekt stavali ojedinelou technológiou zdvíhaných stropov tak, že sa stropné dosky, betónované na najnižšom podlaží, dvíhali po stĺpoch kruhového prierezu do definitívnej výšky. Na vstupnom priečelí je výrazný reliéf od Vincenta a Petra Hložníkovcov.

Literatúra:
BODICKÝ, Milan: Súťaž na novostavbu Matice slovenskej. Projekt 4, 1962, č. 5, s. 101 – 105. 
JANKOVICH, Imrich: Matica slovenská – slovenská národná knižnica. Projekt 18, 1976, č. 1, s. 12 – 17.
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1945 – 1975. Bratislava, Pallas 1976. 288 s.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.

Foto:
Rajmund Müller 
Pôdorys:
Dušan Kuzma